Soutěž Mladý dopravák

V září 2020 byl ukončen 5. ročník soutěže. Výsledky tohoto a i předchozích ročníků naleznete níže.

6. ročník bude spuštěn začátkem roku 2021, už teď můžete přemýšlet nad tématem, které pro svou práci zvolíte.

Jestli vás zajímá, jak si vedli předchozí soutěžící, můžete se podívat na jejich práce a výsledky předchozích ročníků:

Pravidla:

 1. Soutěžní prací je návrh na úpravu/změnu dopravního řešení veřejné hromadné dopravy (například úprava linek). Návrh smí zahrnovat například autobusovou, železniční, trolejbusovou, tramvajovou nebo i lodní dopravu.
 2. Soutěžní návrh se musí zabývat organizací veřejné hromadné dopravy (VHD) na území České republiky (výjimku tvoří příhraničí, vždy se alespoň část návrhu musí zabývat organizací VHD v ČR).
 3. Je zakázáno navrhovat nové (dopravní) stavby, vyjma drobných dopravních staveb, př. obratiští, točen, zastávek autobusů apod.
 4. Rozsah práce je zcela na vás, při hodnocení nebude brán vůbec žádný odhled na rozsah, nýbrž na promyšlenost a propracovanost návrhu. Stejnou šanci uspět mají tedy jak práce „gigantického“ rozsahu, tak i rozsahem malé práce.
 5. Soutěžní návrh musí být zaslán elektronicky na e-mailovou adresu spvhd@email.cz. V e-mailu musí být uvedeno bydliště, jméno a datum narození autora.
 6. Každý ze soutěžících smí využít konzultace své práce s hodnotiteli. Při hodnocení na to nebude brán žádný zřetel.
 7. Soutěžícím smí být každý, kromě hodnotících soutěže. Soutěž není nijak věkově omezena.
 8. Účast v soutěži je bezplatná!

Zpracování soutěžního návrhu:

 1. Návrh musí obsahovat:
  • průvodní zprávu – dokument, kde důkladně popíšete vaši zpracovávanou oblast v současnosti, popíšete to, co navrhujete a svoje návrhy zdůvodníte
  • seznam změněných linek včetně jejich provozních parametrů (výkony v současnosti a podle návrhu)
  • alespoň jednoduché schéma navrhovaného stavu
 2. Návrh může být doplněn o:
  • fotodokumentaci
  • přepravní průzkumy (nebo jiné průzkumy)
  • schéma současného stavu
  • síťovou grafiku
  • a další věci související s návrhem

Hodnocení prací

Soutěžní práce bude hodnocena komisí, která bude složena z několika hodnotitelů přímo z oboru. Účast na hodnocení nám přislíbili zaměstnanci ROPIDu, KIDSOKu, Českého vysokého učení technického a Ministerstva dopravy. Detailní seznam hodnotitelů bude zveřejněn později.

Soutěž bude hodnocena ve více kritériích.

Hodnotící připojí také vlastní slovní hodnocení nebo komentář.

Vyhlášení výsledků a ceny

Vyhlášení proběhne v předem domluveném termínu, který se zvolí soutěžící, přibližně na přelomu října a listopadu na předem domluveném místě. S největší pravděpodobností k vyhlášení dojde v Praze na fakultě dopravy ČVUT, ale v případě, že bude větší množství soutěžících například z Moravy, lze vyhlášení uskutečnit i mimo Prahu.

Program vyhlášení:

Ceny:

Vítěz mimo jiné získá 50% slevový kupón na vnitrostátní nebo i mezinárodní jízdenku u dopravce FlixBus v hodnotě několika tisíc korun.

Ostatní soutěžící za umístění nebo účast získají propagační předměty dopravce Arriva nebo FlixBus nebo slevové kupóny na jízdenky u dopravce FlixBus, či jiné věci s dopravní tématikou.