Výuková činnost

Prezentace
Cílem těchto prezentací je dát základní povědomí o dopravě jak naprostým laikům, tak i zájemcům o dopravu jako vědu. Vzhledem k této cílové skupině volí velmi jednoduchou formu a snaží se o maximální přístupnost a přehlednost.
Prezentace jsou ve standardizovaném formátu ODP, s nímž mají ovšem velké problémy produkty společnosti Microsoft, a proto je sem vkládám i ve formátu PDF bez přechodů a animací.
1. Základní pojmy / *.pdf
2. Rozdělení linek VHD / *.pdf

Seminář - osnova
osnova dopravního semináře realizovaného ve šk. roce 2012/13

Ročníkové práce
Tyto práce byly vyhotoveny studenty Gymnázia Jiřího-Gutha Jarkovského.
V závorce jsou za jménem studenta uvedeny třída, školní rok zpracování a známka.
Problematika přejezdu mezi linkami 14 a 24 a řešení dopravní obslužnosti oblasti dolních Holešovic (Lukáš Nekolný - II. AG; 2012/13; 1)
Řešení dopravní obslužnosti oblasti Hostouně a Dobrovíze (Viktor Novák - IV. AG; 2012/13; 3)

Desatero pražského cestujícího

Formou lehké nadsázky pojaté rady s pěknými obrázky, jak využívat služeb MHD. Mohou vám být povědomé, cca v letech 2000 až 2002, kdy byla těmto tématům věnována informační kampaň, jste totiž mohli tyto obrázky se stručnějším textem v pražské MHD vidět. Jen prosím mějte na paměti, že dokument již nějakou dobu pamatuje, takže některé informace v něm nemusí dnes být již platné. Rovněž omluvte sníženou kvalitu dokumentů; plné rozlišení sem nebylo možné umístit.
Úvod k Desateru pražského cestujícího
1. Uvolnění dveří vozidel
2. Nástup osob se sníženou schopností pohybu a orientace
3. Uvolnění míst osobám starším a se sníženou pohyblivostí
4. Cestování s dětmi
5. Přeprava zavazadel
6. Přeprava psů
7. Eskalátory
8. Vandalismus
9. Ohleduplnost
10. Držení se za jízdy
přidal Ondřej Zika dne 22.12.2010

Malý slovník dopraváckého slangu

Slovník některých výrazů (zpravidla se svérázným a recesistickým vysvětlením), kterým jste možná doposud nerozuměli
Malý slovník dopraváckého slangu
Protože s tímto slovníkem souvisí i článek z časopisu ČD pro vás ze září 2012, který se zabývá železničním slangem, můžete si v níže uvedeném odkazu prolistovat i tento slovník. Najdete jej na stránkách 43 až 46 tohoto časopisu.
ČD pro vás číslo 9/2012
přidal Ondřej Zika dne 21.10.2012

Schéma víkendové dopravy ve středních Čechách

Celé schéma (formát 2xA0; 10,2 MB) stav k říjnu 2019 Vysvětlivky čísel linek Dílčí výřezy (ve formátu A2, ale jsou vhodné k tisku na formát A3): Mělnicko Kladensko Rakovnicko Berounsko Příbramsko Sedlčansko Benešovsko Kutnohorsko Kolínsko Nymbursko Mladoboleslavsko Praha jih
(krycí výřez) Praha východ
(krycí výřez) Starší verze: říjen 2017 říjen 2013